PRODUKT DLA BIOGAZOWNI

Odpad organiczny który spełnia określone wymogi czystości może zostać zagospodarowany jako produkt paszowy. Jeśli normy nie są spełnione stanowić może pożywkę dla bakterii.

Tym sposobem jesteśmy w stanie zagospodarować różnego rodzaju produkty uboczne i odpady z produkcji biodiesla, szlamy i osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, plewy i odpady po czyszczeniu zbóż, tworząc produkty dla biogazowni.

 

WLOM

– Mieszanina na bazie gliceryny stanowiąca znakomity aktywator procesów fermentacyjnych. Forma płynna ok 45% suchej masy.

 

OSADY

– oferujemy stały odbiór, serwis w postaci pomp, kontenerów i ich wymiany oraz dostawy do biogazowni w formie płynnej i zagęszczane. Sucha masa 5-35 %.

 

KOMPOST

– Zawiera poferment z biogazowni, kompost pieczarkowy, obornik.

Sucha masa ok 30%

N – 11

P – 18

K – 8

Substancja organiczna ok 280 kg/tonę